جورواجور

برنامه‌ کامل مسابقات جام‌جهانی 20۱۰

 

فدراسیون بین المللی فوتبال در آخرین شماره از نشریه فیفا، برنامه‌ کامل رقابت‌های جام جهانی را اعلام کرد.

رقابت‌های جام جهانی 2010 از روز 21 خرداد با دیدار تیم‌های ملی آفریقای‌جنوبی و مکزیک آغاز، و یکشنبه شب 20 تیر با انجام دیدار فینال به پایان خواهد ‌رسید.

.:: گروه بندی تیمها ::.

گروه A. آفریقای جنوبی. مکزیک. اروگوئه. فرانسه

گروه B. آرژانتین. نیجریه. کره جنوبی. یونان

گروه C. انگلیس. آمریکا. الجزایر. اسلونی

گروه D. آلمان. استرالیا. صربستان. غنا

گروه E. هلند. دانمارک. ژاپن. کامرون

گروه F. ایتالیا. پاراگوئه. نیوزیلند. اسلواکی

گروه G. برزیل. کره شمالی. ساحل عاج. پرتغال

گروه H. اسپانیا. سوئیس. هندوراس. شیلی

ساعت تمام بازیها به وقت ایران است.

.:: مرحله مقدماتی ::.

جمعه 21 خرداد 89

بازی شماره 1. آفریقای جنوبی - مکزیک ؛ ژوهانسبورگ، ساعت 18:30 (گروه A)

بازی شماره 2. اروگوئه - فرانسه ؛ کیپ تاون، ساعت 23 (گروه A)

شنبه 22 خرداد 89

بازی شماره 3. کره جنوبی - یونان ؛ بندر الیزابت، ساعت 16 (گروه B)

بازی شماره 4. آرژانتین - نیجریه ؛ ژوهانسبورگ، ساعت 18:30 (گروه B)

بازی شماره 5. انگلیس - آمریکا ؛ روشتنبورگ، ساعت 23 (گروه C)

یکشنبه 23 خرداد 89

بازی شماره 6. الجزایر - اسلونی ؛ پولوکوانه، ساعت 16 (گروه C)

بازی شماره 7. صربستان - غنا ؛ پرتوریا، ساعت 18:30 (گروه D)

بازی شماره 8. آلمان - استرالیا ؛ دوربان، ساعت 23 (گروه D)

دوشنبه 24 خرداد 89

بازی شماره 9. هلند - دانمارک ؛ ژوهانسبورگ، ساعت 16 (گروه E)

بازی شماره 10. ژاپن - کامرون ؛ مانگوئانگ، ساعت 18:30 (گروه E)

بازی شماره 11. ایتالیا - پاراگوئه ؛ کیپ تاون، ساعت 23 (گروه F)

سه شنبه 25 خرداد 89

بازی شماره 12. نیوزیلند - اسلواکی ؛ روشتنبرگ، ساعت 16 (گروه F)

بازی شماره 13. ساحل عاج - پرتغال ؛ بندر الیزابت، ساعت 18:30 (گروه G)

بازی شماره 14. برزیل - کره شمالی ؛ ژوهانسبورگ، ساعت 23 (گروه G)

چهارشنبه 26 خرداد 89

بازی شماره 15. هندوراس - شیلی ؛ نلسپروئیت، ساعت 16 (گروه H)

بازی شماره 16. اسپانیا - سوئیس ؛ دوربان، ساعت 18:30 (گروه H)

بازی شماره 17. آفریقای جنوبی - اروگوئه ؛ پرتوریا، ساعت 23 (گروه A)

پنج شنبه 27 خرداد 89

بازی شماره 18. آرژانتین - کره جنوبی ؛ ژوهانسبورگ، ساعت 16 (گروه B)

بازی شماره 19. یونان - نیجریه ؛ مانگوئانگ، ساعت 18:30 (گروه B)

بازی شماره 20. فرانسه - مکزیک ؛ پولوکوانه، ساعت 23 (گروه A)

جمعه 28 خرداد 89

بازی شماره 21. آلمان - صربستان ؛ بندر الیزابت، ساعت 16 (گروه D)

بازی شماره 22. اسلونی - آمریکا ؛ ژوهانسبورگ، ساعت 18:30 (گروه C)

بازی شماره 23. انگلستان - الجزایر ؛ کیپ‌تاون، ساعت 23 (گروه C)

شنبه 29 خرداد 89

بازی شماره 24. هلند - ژاپن ؛ دوربان، ساعت 16 (گروه E)

بازی شماره 25. غنا - استرالیا ؛ روشتنبورگ، ساعت 18:30 (گروه D)

بازی شماره 26. کامرون - دانمارک ؛ پرتوریا، ساعت 23 (گروه E)

یکشنبه 30 خرداد 89

بازی شماره 27. اسلواکی - پاراگوئه ؛ مانگوائنگ، ساعت 16 (گروه F)

بازی شماره 28. ایتالیا - نیوزیلند ؛ نلسپروئیت، ساعت 18:30 (گروه F)

بازی شماره 29. برزیل - ساحل عاج؛ ژوهانسبورگ، ساعت 23 (گروه G)

دوشنبه 31 خرداد 89

بازی شماره 30. پرتغال - کره شمالی ؛ کیپ تاون، ساعت 16 (گروه G)

بازی شماره 31. شیلی - سوئیس؛ بندر الیزابت، ساعت 18:30 (گروه H)

بازی شماره 32. اسپانیا - هندوراس ؛ ژوهانسبورگ، ساعت 23 (گروه H)

سه شنبه 1 تیر 89

بازی شماره 33. مکزیک - اروگوئه ؛ روشتنبرگ، ساعت 18:30 (گروه A)

بازی شماره 34. فرانسه - آفریقای جنوبی ؛ مانگوئانگ، ساعت 18:30 (گروه A)

بازی شماره 35. نیجریه - کره جنوبی ؛ دوربان، ساعت 23 (گروهB )

بازی شماره 36. یونان - آرژانتین ؛ پولوکوانه، ساعت 23 (گروهB )

چهارشنبه 2 تیر 89

بازی شماره 37. اسلونی - انگلستان ؛ بندر الیزابت، ساعت 18:30 (گروه C)

بازی شماره 38. آمریکا - الجزایر ؛ پرتوریا، ساعت 18:30 (گروه C)

بازی شماره 39. غنا - آلمان ؛ ژوهانسبورگ، ساعت 23 (گروه D)

بازی شماره 40. استرالیا - صربستان ؛ نلسپروئیت، ساعت 23 (گروه D)

پنج شنبه 3 تیر 89

بازی شماره 41. اسلواکی - ایتالیا ؛ ژوهانسبورگ، ساعت 18:30 (گروه F)

بازی شماره 42. پاراگوئه - نیوزیلند ؛ پولوکوانه، ساعت 18:30 (گروه F)

بازی شماره 43. دانمارک - ژاپن ؛ روشتنبرگ، ساعت 23 (گروه E)

بازی شماره 44. کامرون - هلند ؛ کیپ تاون، ساعت 23 (گروه E)

جمعه 4 تیر 89

بازی شماره 45. پرتغال - برزیل ؛ دوربان، ساعت 18:30 (گروه G)

بازی شماره 46. کره شمالی - ساحل عاج ؛ نلسپروئیت، ساعت 18:30 (گروه G)

بازی شماره 47. شیلی - اسپانیا ؛ پرتوریا، ساعت 23 (گروه H)

بازی شماره 48. سوئیس - هندوراس؛ مانگوئانگ، ساعت 23 (گروه H)

.:: مرحله یک هشتم نهایی ::.

شنبه 5 تیر 89

بازی شماره 49. تیم اول گروه A-تیم دوم گروه B، بندر الیزابت، ساعت 18:30

بازی شماره 50. تیم اول گروه C –تیم دوم گروه D، روشتنبورگ ، ساعت 23

یکشنبه 6 تیر 89

بازی شماره 51. تیم اول گروه D-تیم دوم گروه C، مانگوئانگ، ساعت 18:30

بازی شماره 52. تیم اول گروه B-تیم دوم گروه A، ژوهانسبورگ، ساعت 23

دوشنبه 7 تیر 89

بازی شماره 53. تیم اول گروه E-تیم دوم گروه F، دوربان، ساعت 18:30

بازی شماره 54. تیم اول گروه G-تیم دوم گروه H، ژوهانسبورگ، ساعت 23

سه شنبه 8 تیر 89

بازی شماره 55. تیم اول گروه F-تیم دوم گروه E، پرتوریا، ساعت 18:30

بازی شماره 56. تیم اول گروه H-تیم دوم گروه G، کیپ تاون، ساعت 23

.:: مرحله یک چهارم نهایی ::.

جمعه 11 تیر 89

بازی شماره 57. برنده بازی 53 - برنده بازی 54، بندر الیزابت، ساعت 18:30

بازی شماره 58. برنده بازی 49 - برنده بازی 50، ژوهانسبورگ، ساعت 23

شنبه 12 تیر 89

بازی شماره 59. برنده بازی 51 - برنده بازی 52، کیپ تاون، ساعت 18:30

بازی شماره 60. برنده بازی 55 - برنده بازی 56، ژوهانسبورگ، ساعت 23

.:: مرحله نیمه نهایی ::.

سه شنبه 15 تیر 89

بازی شماره 61. برنده بازی 57 - برنده بازی 58، کیپ تاون، ساعت 23

چهارشنبه 16 تیر 89

بازی شماره 62. برنده بازی 59 - برنده بازی 60، دوربان، ساعت 23

.:: دیدار رده بندی ::.

شنبه 19 تیر 89

بازی شماره 63. بازنده بازی 61 - بازنده بازی 62، بندر الیزابت، ساعت 23

.:: دیدار نهایی ::.

یکشنبه 20 تیر 89

بازی شماره 64. برنده بازی 61 - برنده بازی 62، ژوهانسبورگ، ساعت 23

نظرات (2)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
سلام . مطلب جالبی است . منتظر نوشته های دیگر شما هستم .

اگه حالشو داشتی به کلبه درویشی ما هم سری بزن

http://title.blogsky.com
جمعه 7 خرداد 1389 ساعت 13:25
امتیاز: 0 0
پس چرا ایران نیست
سه‌شنبه 11 خرداد 1389 ساعت 13:34
امتیاز: 0 0